ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
Rp. 206,793
.net
Rp. 304,029
.org
Rp. 182,484
.biz
Rp. 304,029
.info
Rp. 486,513
.co.id
Rp. 521,034
.id
Rp. 450,993
.my.id
Rp. 19,314
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp. 206,793
1 سال
Rp. 254,190
1 سال
Rp. 254,190
1 سال
.net
Rp. 304,029
1 سال
Rp. 304,029
1 سال
Rp. 304,029
1 سال
.org
Rp. 182,484
1 سال
Rp. 265,845
1 سال
Rp. 265,845
1 سال
.biz
Rp. 304,029
1 سال
Rp. 304,029
1 سال
Rp. 304,029
1 سال
.id
Rp. 450,993
1 سال
Rp. 450,993
1 سال
Rp. 450,993
1 سال
.co
Rp. 729,714
1 سال
Rp. 863,247
1 سال
Rp. 729,714
1 سال
.asia
Rp. 299,256
1 سال
Rp. 299,256
1 سال
Rp. 299,256
1 سال
.info
Rp. 486,513
1 سال
Rp. 486,513
1 سال
Rp. 486,513
1 سال
.name
Rp. 187,146
1 سال
Rp. 187,146
1 سال
Rp. 187,146
1 سال
.xyz
Rp. 48,507
1 سال
Rp. 269,841
1 سال
Rp. 269,841
1 سال
.co.id
Rp. 521,034
1 سال
Rp. 521,034
1 سال
Rp. 521,034
1 سال
.or.id
Rp. 89,355
1 سال
Rp. 89,355
1 سال
Rp. 89,355
1 سال
.web.id
Rp. 89,355
1 سال
Rp. 89,355
1 سال
Rp. 89,355
1 سال
.sch.id
Rp. 89,355
1 سال
Rp. 89,355
1 سال
Rp. 89,355
1 سال
.my.id
Rp. 19,314
1 سال
Rp. 19,314
1 سال
Rp. 19,314
1 سال
.ac.id
Rp. 89,355
1 سال
Rp. 89,355
1 سال
Rp. 89,355
1 سال
.biz.id
Rp. 19,314
1 سال
Rp. 19,314
1 سال
Rp. 19,314
1 سال
.blog
Rp. 583,749
1 سال
Rp. 1,070,262
1 سال
Rp. 1,070,262
1 سال
.cc
Rp. 486,735
1 سال
Rp. 486,735
1 سال
Rp. 486,735
1 سال
.host
Rp. 1,632,033
1 سال
Rp. 1,632,033
1 سال
Rp. 1,632,033
1 سال
.trade
Rp. 73,038
1 سال
Rp. 73,038
1 سال
Rp. 73,038
1 سال
.work
Rp. 133,866
1 سال
Rp. 133,866
1 سال
Rp. 133,866
1 سال
.online
Rp. 659,229
1 سال
Rp. 659,229
1 سال
Rp. 659,229
1 سال
.website
Rp. 415,917
1 سال
Rp. 415,917
1 سال
Rp. 415,917
1 سال
.press
Rp. 1,242,978
1 سال
Rp. 1,242,978
1 سال
Rp. 1,242,978
1 سال
.site
Rp. 537,573
1 سال
Rp. 537,573
1 سال
Rp. 537,573
1 سال
.store
Rp. 1,023,975
1 سال
Rp. 1,023,975
1 سال
Rp. 1,023,975
1 سال
.associates
Rp. 641,913
1 سال
Rp. 641,913
1 سال
Rp. 641,913
1 سال
.co.in
Rp. 252,303
1 سال
Rp. 252,303
1 سال
Rp. 252,303
1 سال
.in
Rp. 332,556
1 سال
Rp. 332,556
1 سال
Rp. 332,556
1 سال
.mobi
Rp. 608,058
1 سال
Rp. 608,058
1 سال
Rp. 608,058
1 سال
.pw
Rp. 413,253
1 سال
Rp. 413,253
1 سال
Rp. 413,253
1 سال
.space
Rp. 410,811
1 سال
Rp. 410,811
1 سال
Rp. 410,811
1 سال
.tech
Rp. 902,430
1 سال
Rp. 902,430
1 سال
Rp. 902,430
1 سال
.tv
Rp. 637,251
1 سال
Rp. 37,251
1 سال
Rp. 637,251
1 سال
.us
Rp. 184,704
1 سال
Rp. 184,704
1 سال
Rp. 184,704
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains